Micronitzadors

Rina-Jet Mill

Micronitzadors per energia fluïda

Modulars, compactes i d’alt rendiment.

La micronització, procés físic de reducció important del tamany de partícules d’un sòlid, permet la transformació de pols o grànuls en partícules microscòpiques aptes per a l’aplicació, productes per a suspensions farmacèutiques, pigmentació, coloració, inhalació, etc. 

L’absència en el Micronitzador RINA Jet de mitjans mecànics, assegura la puresa del producte tractat i el control sobre la distribució granulomètrica final. 

La micronització s’efectua per la percussió de partícules entre sí, mitjançant Jets convergents. Aquests micronitzadors permeten obtenir productes micronitzats amb partícules inferiors a 5-10 micres i curva granulomètrica (GAUSS) molt estreta al voltant del tamany mig. Les partícules estan en l’escala granulomètrica immediata superior a les nanopartícules. 

El tractament de productes abrasius, exigeix el recobriment del micronitzador amb materials especials anti-abrasius tal com l’alta alúmina, el carbur de silici, el carbur de tungstè, etc.

 

 

 

 

 

ModelsThroughput
(Dry product)
Kg/h

Up to
Compressed
air
m3/min
Max. Working
pressure
Kg/cm2
Throughput
(Dry product)
lb/h

Up to
Compressed
air
m3/min
Working
pressure
Kg/cm2
M-0000,10,21122,24.4112
M-2020,5253 - 111211553-1112
M-403402007 - 1512884407-1512
M-50415040010 - 201233088010 - 2012
M-60520060015 - 3012440132015 - 3012
M-806300125025 - 4012660275025 - 4012
Verified by MonsterInsights