Centrífugues

RINA Sèrie 200

Centrífugues Batch d’eix vertical amb descàrrega manual.

Sòbria, robusta i compacte.

Els models RINA Sèrie 200 són Centrífugues Batch d’eix vertical i descàrrega manual dedicades a la separació sòlid-líquid a alta velocitat (veure taula adjunta).

Riera Nadeu acumula experiència en nombrosos processos dels Sectors Farmacèutics i de Química Fina i de Base, Tractament de Residus (nuclears i altres) i Aplicacions Especials.

Aquestes màquines poden anar equipades amb cistell filtrant (versió “F”) o decantador (versió “D”) amb capacitat de retenció de sòlid entre 4 i 550 dm3.

La versió filtrant RINA 200F s’utilitza quan el sòlid permet la formació d’una torta porosa en el cistell filtrant.

La versió decantadora RINA 200D treballa depositant el sòlid de densitat superior a la del líquid sobre el cilindre del cistell. El líquid clarificat s’extreu per sobreeiximent o mitjançant un extractor centrípet manual.

En els dos casos, la descàrrega del sòlid es realitza a màquina parada, manualment o amb mitjans elevadors.

Aquestes centrífugues manuals són adequades pel tractament de productes que requereixen temps d’escorregut variable i etapa de rentat intensiva. Permeten el tractament de materials que presenten dificultat de buidat o resuspensió del sòlid retingut.

Són màquines d’utilització senzilla, versàtil i de fàcil manteniment.

Pel que fa a la seguretat, són adaptables al treball en atmosfera explosiva amb les certificacions i aprovacions adequades pel lloc de treball.

Aquestes màquines es fabriquen amb diferents tipus de materials, des dels acers comuns fins als aliatges més nobles.

ModelsØ Basket
(mm)
Basket height
(mm)
Cake thickness max. (mm)Cake volume
capacity max.
(Lts.)
*Cake weight
capacity max.
(kg)
**Filtering area
(m2)
Speed
(rpm)
***G Factor max.
(G)
Centrifuge weight
(kg)
Dimensions
WxLxH
(mm)
200F/D25015035450,1238002000310600x600x800
200F/D4002006012150,2530002000700800x800x1050
200F/D5002507525310,39270020007501000x1000x1200
200F/D6003009043530,56245020007801000x1000x1250
200F/D70035010568850,772275200019501200x1450x1250
200F/D8004001201001251,011900160034501500x2180x1250
200F/D10005001502002501,571500125052001800x2500x1600
200F/D1250625187,53904902,451200100070002100x2800x2200
200F/D14007002105506903,081135100083002100x3200x2475

*La càrrega màxima admissible es calcula suposant una torta amb densitat 1250kg/m3.

**Per més superfície filtrant a igualtat de diàmetre es pot augmentar l’altura del cistell segons en quin model.

***1000g és la força centrífuga estàndard. Per a més g, contactar amb el nostre servei tècnic.

Verified by MonsterInsights