Centrífugues

RINA Sèrie 300

Centrífugues Batch d’eix vertical totalment automàtiques.

Estabilitat, netedad i automatisme.

Els models de Centrífugues RINA Sèrie 300 són màquines Batch d’eix vertical totalment automàtiques destinades a la separació sòlid-líquid de slurry, operant a alta velocitat (veure taula adjunta).

Riera Nadeu SA té una àmplia experiència en la fabricació d’aquestes Centrífugues per a diversos processos en els Sectors de l’Oli i Gas (MEG Reclaiming Unit), Mineria (Liti i altres), Química Base i Química Fina, Farmàcia, Alimentació, Biotecnologia i altres aplicacions que precisen màxima exigència.

Aquestes Centrífugues poden anar equipades amb cistell filtrant (versió “F”) o amb cistell decantador (versió “D”) i tenen una capacitat de retenció de sòlid de 55 a 1300 dm3.

La versió filtrant RINA 300F s’utilitza quan el sòlid en suspensió té una granulometria i una morfologia que permet la formació d’una torta porosa en el cistell perforat. La descàrrega automàtica del sòlid humit es produeix en l’operació de rescat per la part inferior de la mateixa (Bottom discharge) de forma totalment tancada.

La versió decantadora RINA 300D permet l’acumulació del sòlid de pes específic superior al del líquid, a la part cilíndrica del cistell, mentre el líquid clarificat s’extreu per sobreeiximent del cistell i el líquid clarificat es recull en el col·lector exterior, o mitjançant extractor centrípet automàtic. 

Aquestes Centrífugues estan especialment indicades per separar productes homogenis amb necessitat de rentat important. Permeten múltiples configuracions i receptes de treball per a diferents processos, incloent etapes de innertització, CIP, SIP, etc.

Respecte la seguretat, poden innertitzar-se quan es treballa en atmosfera explosiva amb certificacions adequades pel lloc de treball.

Es fabriquen amb tots els tipus de materials, des d’acers especials a aliatges i metalls d’alta resistència química.

ModelsØ Basket
(mm)
Basket height
(mm)
Cake thickness max.
(mm)
Cake volume
capacity max.
(Lts)
*Cake weight
capacity max.
(kg)
**Filtering area
(m2)
Speed
(rpm)
***G Factor max.
(G)
Centrifuge weight
(kg)
Dimensions
WxLxH
(mm)
300F/D65032597,555690,662350200015551100x1600x1200
300F/D8004001201001251,011900160027701500x2180x1900
300F/D10005001502002501,571500125054001650x2550x2250
300F/D1250625187,53904902,451200100066802100x2880x2500
300F/D1250800187,55006253,141200100070002100x2880x2700
300F/D14007002105506903,081135100077802100x3050x3000
300F/D160080024082010254,0210601000100002150x3550x3100
300F/D16001000240102512505,0310601000105002150x3550x3300
300F/D1800900270117014605,0910001000140002350x3560x3300
300F/D18001000270130016205,6510001000146002350x3560x3400

*La càrrega màxima admissible es calcula considerant un pes específic per el sòlid retingut de 1250 kg/m3.

**Per a la obtenció de més superfície filtrant a igualtat de diàmetre es pot augmentar l’alçada del cistell segons models. Contacti amb nosaltres.

***Factor centrífug estàndard 1000g. Per a factors centrífugs més elevats es pot augmentar la velocitat segons models. Contacti amb nosaltres.

Verified by MonsterInsights