turbo assecadors

RINA Flash Dryer 

Assecadors instantanis i contínues per energia fluïda.

Equipaments de petita i gran capacitat, versàtils.

Els RINA Flash Dryers, són assecadors contínues que treballen per atomització o dispersió del sòlid humit en una càmera d’assecat toroïdal o recte.

Aquesta solució tecnològica està principalment recomanada per a productes que toleren temperatures relativament elevades i diferents sistemes de calefacció.

 Riera Nadeu SA té gran experiència en l’assecat de productes per a la Indústria Química, Farmacèutica, Minera, Alimentària, De Síntesi, etc.

En l’assecat de suspensions és necessària una atomització mitjançant un dispersor bi-fluid, el que permet evaporar ràpidament gran quantitat de líquid.

Si el producte a assecar és un sòlid humit disgregable, l’alimentació s’efectua mitjançant un sense-fi o una vàlvula alveolar de dosificació.

A la càmera toroïdal es genera un règim turbulent a la secció inicial de l’assecat. La combinació de la turbulència amb la temperatura del fluid d’assecat, genera un buit darrera les partícules sòlides que facilita l’assecat. A més a més, el desplaçament turbulent disgrega el producte i permet l’obtenció de pols seca de granulometria fina.

La forma toroïdal allibera la pols seca i recircula la humida, més pesada, fent una classificació centrífuga.

El disseny de l’assecador amb càmera recta, genera un règim laminar del fluid, conservant sensiblement el tamany original de les partícules disgregades i seques.

La mescla fluïda d’aire, vapor i pols seca circula cap a un sistema de separació de pols. Hi ha diverses configuracions d’aquest sistema: cicló, filtre de mànegues i torre de rentat (o combinació de les mateixes), reduint al màxim la pèrdua de partícules fines a fi de complir les exigències d’emissió.

Les instal·lacions d’assecat RINA Flash Dryer són modulars, compactes i adaptables a l’espai disponible, amb poques parts mòbils, un alt rendiment energètic i un cost molt baix de manteniment.

Són adaptables pel treball en atmosfera explosiva amb les certificacions adequades del lloc d’operació.

La línia d’assecat pot treballar en circuit tancat i atmosfera de nitrogen, en cas necessari.

 

ModelsEvaporation
water
Kg/h

Up to
Throughput
(Wet product)
Kg/h

Up to
Dry
product
Kg/h

Up to
S-Lab142100,56
S-60515752512510100
S-8065010510020075225
S-1008125250200400175225
S-1210200350350600300500
S-14123005005001000450900
S-1816400100075015006001250
S-201875017501200300010002750
S-2220100022002500500015003250
S-2422125025002500650017505000
S-2824150030002500800025006000
S-36321500350050001250027501000

Verified by MonsterInsights